Навигация

Търгове

План за обществени поръчки

Обобщен план за обществените поръчки 2017 г.

Обобщен план за обществените поръчки 2016 г.

Актуализиран обобщен план за обществените поръчки 2015 г.

Обобщен план за обществените поръчки 2015 г.

 

Обобщен план за обществените поръчки 2014 г. (pdf - 610k)

Обобщен план за обществени поръчки 2013 (rar - 1020k)