Навигация

Дирекция "Международни проекти"

Публични покани по Фонда за външни граници

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки ОТВОРЕНА - Електронна преписка 457 от 17.09.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки - ПРЕКРАТЕНА  Електронна преписка 449 от 18.08.2015 г.Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки - ЗАТВОРЕНА - Електронна преписка 445 от 31.07.2015 г.


Oбществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на оборудване за ремонт и поддръжка на хеликоптери” по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки - ЗАТВОРЕНА - Електронна преписка 430 от 15.05.2015 г.

Oбществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на оборудване за ремонт и поддръжка на хеликоптери” по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки - ПРЕКРАТЕНА - Електронна преписка № 420 от 07.04.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Повишаване капацитета на служителите в дирекция "Консулски отношения" на МВнР и българските консулства", финансирана по Дейност 11 от Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки - ЗАТВОРЕНА -  Електронна преписка № 418 от 06.04.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на оборудване за ремонт и поддръжка на хеликоптери” - Фонд за външни граници - ПРЕКРАТЕНА Електронна преписка № 415 от 24.03.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Избор на външен одитор по проект "Подкрепа за овладяване на миграционния натиск на българо-турската граница" HOME/2012/EBFX/CA/EA/3001 - Фонд за външни граници - ЗАТВОРЕНА - Електронна преписка № 413 от 16.03.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Закупуване на перални машини, сушилни и телевизионна техника за нуждите на Разпределитения център в гр. Елхово" от проект "Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница" на Фонда за външните граници - Спешни мерки - ЗАТВОРЕНА - Електронна преписка № 392 от 06.01.2015 г. 

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Обзавеждане на помещения за настаняване в Разпределителен център Елхово (легла, столове, шкафове, гардероби и други)" по проект "Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница" на Фонда за външните граници - Спешни мерки - ЗАТВОРЕНА - Електронна преписка № 390 от 10.12.2014 г.

Публична покана с предмет: "Закупуване на дизел генератор за нуждите на разпределителния център в гр. Елхово" по проект "Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница" на Фонда за външните граници - "Спешни мерки" - ПРЕКРАТЕНА - Електронна преписка № 380 от 01.12.2014 г.


Публична покана с предмет: "Закупуване на перални машини, сушилни и телевизионна техника за нуждите на разпределителния център в гр. Елхово" по проект "Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница" на Фонда за външните граници - "Спешни мерки" - ПРЕКРАТЕНА - Електронна преписка № 388 от 09.12.2014 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Закупуване на дизел генератор за нуждите на Разпределителния център в гр. Елхово" по проект "Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница" на Фонда за външните граници - Спешни мерки - ЗАТВОРЕНА - Електронна преписка № 389 от 09.12.2014 г.