Навигация

Фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020

Национални програми

      Индикативна годишна работна програма по фонд „Вътрешна сигурност“

•  Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 31.01.2017 г.

•  Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 29.11.2016 г.

•  Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - (изменена на 26.08.2016 г.) - 29.08.2016 г.

      •  Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 25.03.2016 г.

• Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 16.11.2015 г.

•  Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 26.08.2015 г.

•  Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 18.09.2015 г.

•  Индикативна годишна работна програма за 2015 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 26.08.2015 г.


Национална програма на Р България по фонд „Вътрешна сигурност“

•  Изменена Национална програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г. - 30.08.2016 г.

•  Решение на С(2015)5135 final от 29.07.2015 г.на Европейската комисия за одобряване на национална програма на България за подпомагане на фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 до 2020 г.
Национална програма по фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 до 2020 г., одобрена от Европейската комисия

•  Проект на Национална Програма по Фонд "Вътрешна сигурност", изпратен за съгласуване на ЕК на 30.06.2015 г.

•  Проект на Национална Програма по Фонд "Вътрешна сигурност", изпратен за съгласуване на ЕК на 26.05.2015 г.