Навигация

Спешна помощ

Спешна помощ

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044

            На 2 декември 2016 г. бе изпратено по електронна поща искане до Европейската комисия за изменение на споразумение HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044. С искането е отправена   молба за придържане към предоставеното от българска страна при подаване на проектното предложение наименование на под-дейност 1 „Изграждане на кризисен капацитет за   настаняване от 3000 места“. Предложена е промяна в текста  на споразумението, която да отразява намерението на българските власти временните кризисни места за настаняване   да бъдат използвани, както като места за първоначален прием (закрит тип), така и места за настаняване от отворен тип, в зависимост от нуждите. 

HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046