Навигация

Документи

Документи на Европейския съюз

  • Наръчник за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници  Версия 3 (pdf - 818k)

  • Наръчник за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници  Версия 4 (pdf - 690k)


  •